Kalastus Aurajoella


Kalastuspaikat ja luvat Aurajoella
Aurajoen kalatarjonta


Aurajoen kalastussäännöt

Välinerajoitukset kaikille kalastajille, myös läänikohtaisella vieheluvalla kalastaville, välillä Halistenkoski-Martinsilta

Lounais-Suomen kalastusalueen vuosikokouksen 20.11.2012 päätöksellä Halistenkosken kalastussääntöjä muutettiin seuraavasti:

  1. Perhokalastuksessa saa käyttää vain kelluvaa perhosiimaa. Kaikki erilliset liitettävät uppoavat kärjet ja perukkeet on kielletty.

  2. Uistin- ja perhokalastuksessa ei saa käyttää minkäänlaisia painoja tai painotuksia, ainoastaan perhojen rungossa saa olla painotusta.

  3. Sekä uistin- että perhokalastuksessa saa käyttää kerralla kolmea koukkua, eli: yhtä kolmihaarakoukkua, kolmea yksihaarakoukkua tai yhtä kaksihaara- ja yhtä yksihaarakoukkua.

  4. Suurin sallittu koukkukoko (koukun kidan koko) kaikessa kalastuksessa on 8 mm mitattuna rungosta koukun kärkeen.
Perusteet Kalastuslain 37 § ja kalastusalueen sääntöjen 6 §.


Aurajoen Halistenkosken virkistysalueen kalastussäännöt

Halistenkosken luvalla kalastus on sallittu Halistenkosken ylittävästä kävelysillasta alavirtaan, välillä Halistenkoski-Martinsilta. Läänikohtaisella vieheluvalla saa kalastaa muualla kuin varsinaisella koskialueella. Kalastuslupa on henkilökohtainen ja se on kalastettaessa pidettävä mukana. 18-64-vuotiailla tulee lisäksi olla suoritettuna valtion kalastuksenhoitomaksu. Kalastus on sallittu uistimella ja perholla. Onkiminen ja luonnollisen syötin (mato, kala yms.) käyttö on kielletty varsinaisella koskialueella 200 metrin matkalla Halisten padon alapuolella. Kalastuslain mukaan onkiminen on kielletty lohi- ja siikapitoisen vesistön koski- ja virtapaikassa. Kalastuskausi on koko kalenterivuosi. Tammikuun alusta elokuun loppuun kalastus on sallittu läpi vuorokauden. Syys-joulukuun välisenä aikana kalastusvuorokausi on rajattu klo 7-22 väliseksi ajaksi.

Merilohen alamitta on 60cm, taimenen 60cm (huom! muuttunut) ja kuhan 37cm. Kalastusvuorokautta kohden saa ottaa saaliiksi korkeintaan kaksi alamitan täyttävää lohikalaa. Kalan tartuttaminen ulkopuolelta on kielletty. Alamittainen ja muualta kuin suusta tarttunut kala on välittömästi vapautettava. Nostokoukun käyttö kalaa nostaessa on kielletty. Kalastuslupa on pyydettäessä esitettävä kalastuksenvalvojalle. Kalastusmääräysten rikkomisesta seuraa mahdollisten oikeustoimien lisäksi kalastusluvan menettäminen määräajaksi. Kalastaminen tapahtuu omalla vastuulla. Patoluukkuja avattaessa vesilaitos antaa äänimerkin, jolloin on kalastajien on välittömästi siirryttävä rannan puolelle.

Lisätietoja: L-S Kalatalouskeskus / Lounais-Suomen kalastusalue
Aurajoen kalatarjonta

Aurajoen veden laadun parantuminen 80-luvulla, sekä mittavat taimenen ja merilohen istutukset ovat tuoneet kalastajien narrattavaksi runsaasti kalaa. Aurajoessa on tavattu kaikkiaan 37 kalalajia ja lisäksi ympyräsuisiin lukeutuvat nahkiainen ja pikkunahkiainen. Tavallisimmat mato-onkijan koukussa ovat särki, lahna ja muut särkikalat, sekä ahven.
Perhostelijan saaliiksi joutuu ennen muuta taimenia ja merilohia sekä jonkin verran merestä jokeen nousevia kirjolohia. Myöhään syksyllä Halistenkosken alapuoliselle jokiosuudelle nousee myös runsaasti suurikokoista vaellussiikaa.
Eksoottisia tuulahduksia tuo mm. karppi, joista suurimmat ovat olleet viisikiloisia jörriköitä. Jokeen nousevien meritaimenten keskipaino on ollut yli 3 kg ja merilohien yli 6 kg! Kalastaminen luonnistuu parhaiten Halistenkoskella Turussa ja Liedon Nautelankoskella, joihin on saatavissa opastusta ja kalastuslupia.KALASTUSPAIKAT JA LUVAT

 Halistenkoski
Sijainti: Turussa, Halistenkoskelta alavirtaan välillä Halistenkoski-Martinsilta.
Kalastusmuodot: heittouistin, perho
Lupahinnat: 5 eur/vrk, 10 eur/vko, 50/kalenterivuosi. (Alle 18-vuotiaat: 2 eur/vrk, 5 eur/vko, 10 eur/kalenterivuosi).
Lupamyynti: Turun kaupungin ympäristönsuojelun tulosalue - Grillikioski Halistupa, Emmauksentie 1 A, 20380 Turku  - Kalastuskeidas, Piispanristi, Turku - Meri ja Metsä, Raisio -  Aurajoen opastuskeskus Myllärintalo. (avoinna kesä-elokuu). Lupia voi ostaa myös kännykällä, ohjeet kosken infotaulussa ja Aurajoen opastuskeskuksen ovessa.

Nautelankoski
Sijainti: Lieto as. Nautelankosken luonto- ja museoalue.
Kalastusmuodot: Perhokalastus
Lupahinnat, pyydystä ja päästä
: 12 tunnin lupa 6 €, Vuosilupa 60 €
Lupahinnat, saalislupa: 12 tunnin lupa 10 €, Vuosilupa 80 €
Lupamyynti: Aurajoen opastuskeskus Myllärintalo ja  Liedon aseman seudun Seo-huoltamo, Poikojantie 1, Lieto as puh (02) 4876 082.
HUOM! NAUTELANKOSKI ON VARATTU AINOASTAAN PERHOKALASTUKSEEN

Hae

Lataa Aurajoki-taustakuva

NYT:

Vesiensuojelun ja ympäristönhoidon rahoitus- ja tuki-infot yhdistyksille

VEERA  -  vesiensuojelutyötä Aurajokivarrella

Yhdistyksille ja kylille apua paikalliseen vesiensuojeluun

Aurajoen opastuskeskuksen talviaika

Aurajoen kalastussäännöt